+37411777400 [email protected]

Logo
Թեստ դրայվ

Ծառայություններ

Որակավորված տեխնիկները հոգ կտան ձեր մեքենայի մասին

Եղեք անխափան

Տեխնիկական ծառայություններ

Our experienced technicians and technologists are here to assist you for years to come. Our unwavering dedication to quality is guaranteed throughout your partnership with Fine Cars of Armenia.

We intend to create a unique and versatile after sales service network utilizing some of the best available technicians and mobile service equipped hydraulically, pneumatically and electronically.

  • Պրոֆեսիոնալիզմ We provide expert services, genuine parts and customer care for all vehicles around Armenia.
  • Պատասխանատու We are not only here to service cars, minivans, SUVs and Cargo vehicles — we are here to service people’s lives.

Մեր առաջարկները

եկեք այստեղ...

Դիագնոստիկա

Լավ մեքենաներ հատուկ ձեզ համար: Համեցեք

Հաշվի առեք մեզ Ձեր հաջորդ մեքենայի գնման փորձը լավագույնս դարձնելու համար: